ВиК услуги в София – кои са най-често настъпилите аварии и какво да правим в кризисен момент?

ВиК услуги в София – кои са най-често настъпилите аварии и какво да правим в кризисен момент?

 

ВиК услугите (водоснабдяване и канализация) в София играят ключова роля за поддръжката на водния сектор в града. Въпреки добрата инфраструктура и редовната поддръжка, аварии все пак могат да възникнат от време на време. В следващите редове ще разгледаме някои от най-често срещаните аварии и какво да правим в случай на кризисен момент.

 

Спукан  водопровод

Една от най-честите аварии, свързани с водоснабдяването, е пукнат водопровод. Това може да се случи поради натиск в системата, стареене на тръбите или въздействие на строителни работи в близост до водопровода. Ако забележите пукнат водопровод, следвайте следните стъпки:

 

Сигнализирайте за аварията на местната ВиК фирма. Те трябва да бъдат информирани веднага, за да могат да предприемат действия за отстраняване на проблема.

Ако спукнатият водопровод се намира близо до вашия дом или бизнес, изключете водата от основния вход или отгоре на вашия водомер. Това ще намали загубата на вода и ще предпази от евентуални наводнения.

Ако има заплаха от електрически удар поради близостта на повредения водопровод до електрически кабели или структури, веднага се свържете с фирмата за Електроразпределение и информирайте ги за ситуацията.

 

Запушена канализация

 

Друга често срещана авария е запушена канализация. Това може да се случи поради натрупване на отпадъци, наличие на корени или повредени тръби. Ако имате проблем с канализацията, следвайте тези стъпки:

 

Ако става въпрос за вашата домашна канализационна система, използвайте първоначални методи за отпушване, като например пробиване със сода и оцет или използване на специализирани отпушващи препарати. Ако проблемът не се отстранява, трябва да се свържете с местната ВиК фирма.

Ако проблемът засяга обществената канализационна мрежа, като например преливащи канализационни колектори на улицата, трябва да информирате ВиК фирмата за аварията.

Намалено водно налягане

Интензивното ползване на водоснабдителната мрежа или възникнали аварии могат да доведат до намалено водно налягане. Ако забележите такава ситуация, можете да предприемете следните действия:

 

Проверете дали проблемът засяга само вашия дом или сграда. Ако съседите ви също имат намалено водно налягане, проблемът е вероятно свързан с обществената водоснабдителна мрежа и трябва да бъде съобщен на ВиК фирмата.

Проверете дали крановете и водомерите във вашия дом са затворени напълно. И ако да, то  леко отворени кранове могат да доведат до намалено налягане на водата.

Ако сте установили, че проблемът засяга само вас, може да се налага да проверите водомера си за евентуални повреди или да се свържете с ВиК фирмата, за да изследват причината за намаленото водно налягане.

В случай на кризисен момент, когато се сблъскате със сериозна авария или проблем с водоснабдяването или канализацията, е важно да се свържете директно с местната ВиК фирма. Те разполагат с екипи за аварийни ситуации, които са обучени да се справят със спешни ситуации и да предоставят необходимата помощ.

 

В заключение, най-честите аварии, свързани с водоснабдяването и канализацията в София, включват пукнати водопроводи, запушена канализация и намалено водно налягане. В случай на авария или кризисен момент, важно е да се свържете с местната ВиК фирма и да следвате техните насоки за действие.

Ако имате нужда от съдействие, то Ви съветваме да потърсите помощ от https://viksofia-eood.com