Могат ли плаващите фотоволтаици да захранват света ?

0

Плаващите соларни панели имат потенциал да генерират около 10 000 тераватчаса електроенергия годишно, което е приблизително трето от световното потребление, според скорошно изследване, публикувано в Nature Sustainability. Този иновативен метод на генериране на енергия не само предоставя значителна мощност, но и има редица други ползи, както показва анализът.

Международен екип от изследователи, стоящи зад това проучване, са установили, че плаващите соларни паркове могат да имат редица предимства, включително:

  • Ограничаване на Изпарението на Водата: Системата създава бариера, която ограничава изпарението на вода. Това може да има важно значение за водни ресурси, особено в региони с ограничени налични водни ресурси.
  • Ефективност при Топли Климатични Условия: Плаващите панели са подложени на охлаждащ ефект от водата, което ги прави по-ефективни в по-топли климатични условия и по време на по-горещите сезони.
  • Защита на Флора и Фауна: Този вид инсталации предпазва местната флора и фауна, тъй като ограничава нежеланото разрастване на водорасли във водоизточниците.

Този нов подход в изследванията върху соларната енергия използва глобални данни и актуални модели за фотоволтаичната производителност при разнообразни околни условия. Използването на данни от две различни сателитни системи за наблюдение на Земята позволява точна анализация на температурите, слънчевата радиация и скоростта на вятъра през последните две десетилетия.

Интересното е, че в България вече се проучва изграждането на подобен плаващ соларен парк. Компанията Profine Energy, създадена от германския Wirth Gruppe и Profine Group, изучава възможността за изграждане на такъв парк на язовир Огоста в област Монтана. Потенциалната инвестиция в проекта може да достигне 1 милиард евро. Това демонстрира не само техническата възможност, но и икономическата привлекателност на плаващите соларни инсталации.

Според д-р Петер Мрозик, собственик и CEO на компанията Profine Energy, проектът за плаващ соларен парк в област Монтана може да се превърне в най-големия такъв в Европа и да има значителни ползи за региона. Този проект не само ще спести водни ресурси, но и ще стимулира енергийното и икономическото развитие на местно и регионално ниво. Съгласно неговите думи, в случай на реализация на проекта, районът може да се разцъфти, създавайки стотици нови работни места и инфраструктура.

Въпреки това, развитието на соларния енергиен сектор в България се сблъсква със значителни правни предизвикателства, според инж. Димитър Белелиев, който е председател на УС на Българската асоциация на електротехниката и електрониката. Той счита, че програмата за подпомагане на домакинствата за фотоволтаични инсталации е прекалено сложна и изисква множество изпълними условия. Той подчертава необходимостта от опростяване на процедурите както за домакинствата, така и за бизнеса.

Инженерът коментира и значението на плаващите соларни проекти, определяйки ги като ценни и заслужаващи обществена подкрепа. Той насочва внимание към потенциала на такива иновации за България, като подчертава, че тези плаващи инсталации могат да използват земя, която обикновено не се използва за селскостопански или други цели.

За страната плаващите соларни паркове имат стратегическо значение, тъй като ще насърчат местния икономически растеж, подкрепяйки местните вериги на доставки и подизпълнители. Също така, тези проекти ще помогнат на България да спази ангажиментите си по отношение на зеления преход и екологичните стандарти на Европейския съюз.

 

 

Вашият коментар